انقلاب و دفاع اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

[ad_1]

رئیس مؤسسه دفاعی و امنیت ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی در کتابی با عنوان «انقلاب و امنیت اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» نوشت: چه چیزی امنیت را تامین می کند. و به مردم احساس امنیت می دهد یک چیز فیزیکی نیست. بنابراین، ویژگی های ناچیز دستیابی به ایمنی یا «احساس امنیت» باید شناسایی و ترویج شود.

به گزارش ایسنا، دکتر یادداشت مصطفی ایزدی با مروری بر مبانی تأسیس مدرسه حراست تهران در زیر:

اندیشه توحیدی و کامل امام خمینی رحمه الله در موضوع امنیت، نمونه بی نظیری در «ایجاد امنیت» پیروزی خود را بر چشم ها نشان داده است و فاجعه در پرتو روشنایی رخ داده است. ایمان و اعتماد به مردم و جداسازی خط ضد شورش از مردم. آنچه در این مقاله ارائه خواهد شد، تلاشی مقدماتی برای تبیین اصول اساسی مکتبی است که برخاسته از دیدگاه جهانی انقلاب کبیر اسلامی و در اولویت است. در ارائه آموزش و پرورش ایمن شهر تهران که با اهمیت مبانی آموزشی برگرفته از دیدگاه انسان بسیار متفاوت است.

انقلاب اسلامی تغییر ارزش‌ها بود و برخلاف دیگر تحولات و حرکت‌ها – که بر اساس نیازهای جسمانی انسان‌ها بود – در ادامه راه انبیا و شاهدان الهی، راهی را طی کرد که سعادت دنیوی را تأمین کند. و دیگر عوالم انسانها و جوامع. در این مکتب، اساس آسایش و رستگاری در رسیدن به ایمان تبیین شده است.

بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی در مورد ماهیت امنیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- در بررسی بخش امنیتی باید توجه داشت که مهمتر از وجود یا عدم وجود و قوت یا ضعف امنیت در جامعه هدف فراتر از این بخش است.

2- برای رسیدن به «امنیت» باید «اسلام» حفظ شود. امنیت عمومی موهبتی است که اسلام به ما می دهد. اسلام حیات طیبه انسانهاست که در آن همه اعمال نیک انسان از جمله امنیت عمومی وجود دارد.

3. آنچه امنیت را تأمین می کند و به مردم احساس امنیت می دهد، اشیا نیستند. بنابراین، ویژگی های ناچیز دستیابی به ایمنی یا «احساس امنیت» باید شناسایی و ترویج شود.

4- گاهی امنیت در جامعه همان ناامنی است زیرا همه ما خواهان امنیت نیستیم. ما امنیت را با حمایت خدا و رسولش می خواهیم.

بسیاری از آیات کتاب مقدس نشان می دهد که کسانی که به خدا ایمان دارند از ترس در امان هستند. از جمله در سوره مبارکه قریش (آیه 3 و 4) این مهم را بیان می کند و می فرماید:

امنيت و تهديد بشر از سوي خداوند متعال، آشنايي و آشتي بسياري از مؤمنان و پيروان با عالم بزرگ و مخاطبان و راز آن و جهان هستي از هر سو. خداوند مظهر واقعی «امن» برای مؤمنان به فرمان حضرت علی (ع) است. حضرت فرمود: ای مردم! هر که از خدا خیرش را بخواهد، رستگار است و هر که به گفتار او هدایت شود، به راه راست هدایت شود، همسایه خدا در امان باشد و از دشمنش بیمناک باشد.

این مدرسه به عنوان سازمانی تحت لوای نظام اسلامی سازماندهی شده است که از لحاظ سرزمینی و از نظر مسایلی از جمله امنیت فرهنگی – معنوی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، امنیت فردی، داخلی و خارجی را مورد توجه قرار می دهد. و نظامی.»

اینجاست که مفهوم انسانی ایمنی باید بیان شود.

در دیدگاه وستفالیایی، تمرکز ملت جای خود را به ایدئولوژی داده است. آنچه در این دیدگاه بیش از همه مهم است، امنیت و امنیت کالبدی دیوارهای سرزمینی در رابطه با امنیت باورها و باورهای مردمی است. در تفکر انسان سه رویکرد به واقعیت، ویژگی و یکپارچگی از نظر امنیت وجود دارد. اساس این دیدگاه ها با فلسفه های مختلف غرب و آرای فیلسوفانی چون ماکیاولی، دورکیم، هگل، نیچه و هابز از یک سو و ولتر، کانت، راسل و تولستوی از سوی دیگر همراه است که معمولاً می روند. به شخص و دیدگاه آن شخص برگردیم.

واقع گرایان بر اساس اعتقاد خود به ذات شیطانی انسان (از منظر انسان شناسی و پیامدهای آن بر ساختار جهان و ناپایداری آن)، تضاد منافع را در سطح خرد و کلان اغلب این گونه می دانند: «همه چیز. در جنسیت است.” جنسیت افراد، مردمان، دولت ها و دولت ها، نظام بین الملل را تشکیل می دهد. بنابراین، مسلماً، ژن ها سیستم بین المللی را تشکیل می دهند.

نئورئالیست ها نیز بر ساختار سیستم تمرکز می کنند که بر حسب توالی اجزای سیستم تعریف می شود. هدف رئالیست ها و نئورئالیست ها حفظ و افزودن قدرت به منظور قرار گرفتن در رأس هرم در یک مدل سیستماتیک و کنترل دیگران در چارچوب موازنه قدرت است.

تحقیقات ایمنی به بررسی استفاده از زور علیه افراد، ملت ها و جوامع می پردازد. پیش دبستانی نه به طبقه بندی علل بلکه به تخمین اولویت می دهد و آن را پیش بینی نمی کند استقلال و اختیار بر واقعیات.

برخلاف تصور رایج، مفهوم یکپارچگی به عنوان یک رویکرد سیستمی، می تواند از راهبردهای مختلفی مانند همزیستی و همزیستی، تعارض و سازگاری استفاده کند. این ایده که مبتنی بر اومانیسم است، ماهیت زندگی انسان را آشکار می کند.

پس از بررسی روش های فوق نوبت به بررسی آموزشگاه حراست تهران می رسد.

انقلاب نوین اسلام در ظهور خود بر اساس فطرت پاک انسان و چگونگی اعتلای انسان و جامعه و ارزش آن ـ برگرفته از توحید ـ دارای دیدگاهی متخصص در امر ایمنی از زوایای مختلف است. .

از این حیث، انسان به عنوان خلیفه و جانشین حضرت حق از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اعضای نهاد امنیتی در جنبه های مختلف آن به دنبال ایجاد شرایطی هستند که در آن انسان در محیطی امن و مملو از ارزش های الهی قرار گیرد. . جسمانی و روحی در موقعیتی باشید که بدون نگرانی راه تعالی و کمال را طی کنید.

الگوی امن اسلام ناب محمدی بر خداست، نه تثبیت نفس. در این مکتب فکری، تنها خواسته‌های جسمانی انسان نیست، بلکه از آنجایی که او خدای متعالی است، انسان باید پیوسته در تلاش باشد تا از «ملکوت خدا. حکومت» تا «حکومت حکومتی» بالا برود. در نهایت به کمال خود برسد. بدیهی است که امنیت کامل دائمی در انسان و جامعه بر اساس ایمان بنا شده است. از نظر قرآن، امان به کسی اطلاق می شود که حامل ایمان یا کفر باشد. کسی که ایمان داشته باشد و معیارهای خود را حفظ کند در امان است. قرآن کریم در این زمینه می فرماید:

اساس مکتب امنیتی انقلاب اسلامی (مدرسه حراست تهران) ایمان و عدالت مبتنی بر درک توحید و صیانت است و دارای ویژگی های زیر است:

1- اصل اساسی و جوهره امنیت در اسلام «ایمان» و خواص قرآن است. ایمانی است که آلوده به جفا نیست و پر از عدالت است.

2- امنیت مبتنی بر خداوند ناظر بر امنیت دنیا به عنوان زیربنای امنیت در زندگی آینده است.

3- امنیت الهی انسان و جامعه را در بر می گیرد و تلاش برای تغییر انسان از راه ایمان، زیربنای ساختن جامعه ایمانی است.

4- در اسلام مرز واقعی اعتقاد و ایمان است و منشأ امنیت ارکان تحقق ایمان یعنی موازین اسلامی، شعائر اسلامی، تشکل های دینی و ایمان فردی است.

5- ركن اصلي اين دفاع، اعمال حقيقت عدالت در همه موارد است.

6- اگر جامعه اي به دنبال ايمان و فضيلت خود برود در امنيت و رفاه و تعالي است و به پيروزي حقيقي بر حق مي رسد.

7- از نظر اصولی، علاوه بر توجه به ارتقای افراد در جهان، به جنبه های مختلف فرهنگی- معنوی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی و رهایی مردم نیز توجه دارد. مردم و جامعه از عدم صداقت

“حفظ خداوند به بالاترین سطح اعتماد روی زمین اعتقاد دارد.”

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

مونو پتاسیم فسفات ✔️ وارد کننده اصلی ⚡ قیمت رقابتی

مونو پتاسیم فسفات ✔️ وارد کننده کلیدی ⚡ قیمت رقابتی سولفات منگنز, مونو آمونیوم فسفات, …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.